Mũi lệch

– Closed Rhinoplasty + devlated nose + hump nose + correction of hanging columella + self rib cartilage – noselab rhinoplasty Korea

Closed Rhinoplasty + devlated nose + hump nose + correction of hanging columella + self rib cartilage – noselab rhinoplasty korea more before & after https://blog.naver.com/cykang https://www.youtube.com/channel/UCZd0Q9LRAmswWF7PW6Ax6hw Messenger(WhatsApp) : +82 1057360302 Messenger(KaKaotalk) : noselab Messenger(Line) : noselab Messenger(WeChat) : noselab513 Home page : https://www.noselab.co.kr Email : noselab@naver.com 3F, 556, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea […]

– Closed Rhinoplasty + devlated nose + hump nose + correction of hanging columella + self rib cartilage – noselab rhinoplasty Korea Read More »

Closed Rhinoplasty Korea + upturned and deviated nose

1. Pre-surgery design This patient had a rhinoplasty 12 years ago, but had the implant removed due to inflammation only 1 year after the surgery. During all this time, the nostrils became uneven and extremely visible. The patient came to the clinic to fix those parts.  2. Surgery plan This nose tip deformity is commonly

Closed Rhinoplasty Korea + upturned and deviated nose Read More »

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi lệch, xệ

1. Tư vấn trước phẫu thuật Bệnh nhân này đến phòng khám để chỉnh sửa mũi cong. Đầu mũi trông như củ hành và xòe ra, hơi rũ xuống để lộ cái miệng nhô ra. Bệnh nhân còn có lỗ mũi không đối xứng. 2. Kế hoạch phẫu thuật Kết quả chụp CT khi bệnh

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi lệch, xệ Read More »

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi lệch và nhọn

1. Tư vấn trước phẫu thuật Bệnh nhân này đã đến phòng khám của tôi để chỉnh sửa mũi nhân tạo. Điểm bắt đầu của túi độn silicone rất cao và độ rộng của sống mũi rộng vô nghĩa, tạo cảm giác mập và lan rộng. Đầu mũi nhọn và cong, lộ rõ ​​trụ mũi

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi lệch và nhọn Read More »

Closed Rhinoplasty Korea + Deviated and Upturned Nose

1. Preoperative consultation This patient visited my clinic to correct a deviated nose. The starting point of the silicone implant was high, so the impression was too strong, and the nostrils were significantly visible from the front with a noticeable asymmetry. ​ 2. A surgical plan I planned to straighten the tip of the nose

Closed Rhinoplasty Korea + Deviated and Upturned Nose Read More »

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi hếch + lỗ mũi không đối xứng

1. Tư vấn trước phẫu thuật Bệnh nhân đến phòng khám của tôi để chỉnh sửa cảm giác mũi không cân đối và cong, lộ nhiều lỗ mũi phía trước. Da vùng chóp mũi dày cần chỉnh sửa góc mũi má 90 độ Bệnh nhân bị nghẹt mũi bên trái, chụp CT và nội soi

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi hếch + lỗ mũi không đối xứng Read More »

Closed rhinoplasty Korea + deviated and wide nose + retracted columella

1. Preoperative counseling This is the front picture taken during the preoperative design consultation with the consent of the patient. The patient above came to my clinic to correct the feeling of bulbous and spread. This is a picture of the face analysis during preoperative consultation. Due to severe facial asymmetry, the nose looked bent,

Closed rhinoplasty Korea + deviated and wide nose + retracted columella Read More »

Closed rhinoplasty Korea + deviated, flat, and hump nose_Noselab

Closed rhinoplasty Korea + deviated nose + hump nose + flat nose_Noselab Nose Shape Analysis have the tip droopinghave a hump nosehave a crooked nosebe blunthave a retracted columella Surgical plan Lateral osteotomy is performed to remove the hump and correct the curved nose.It corrects the bulbous nose by projecting the tip of the nose

Closed rhinoplasty Korea + deviated, flat, and hump nose_Noselab Read More »

Closed rhinoplasty Korea, deviated nose and nostrils\’ asymmetry_Noselab

closed rhinoplasty deviated nose + flat nose + edesigning nose bridge + nostrils\’ asymmetry https://blog.naver.com/cykang https://www.youtube.com/channel/UCZd0Q9LRAmswWF7PW6Ax6hw Messenger(WhatsApp) : +82 1057360302 Messenger(KaKaotalk) : noselab Messenger(Line) : noselab Messenger(WeChat) : noselab513 Home page : https://www.noselab.co.kr  Email : noselab@naver.com 3F, 556, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea #me #doctor #AboutMe #MyName #ChayoungKang #NoselabPlasticSurgery #ClosedRhinoplasty #Rhinoplasty #nose #NoseJob #NoseSurgery

Closed rhinoplasty Korea, deviated nose and nostrils\’ asymmetry_Noselab Read More »

Scroll to Top