Trụ cột

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi lệch và nhọn

1. Tư vấn trước phẫu thuật Bệnh nhân này đã đến phòng khám của tôi để chỉnh sửa mũi nhân tạo. Điểm bắt đầu của túi độn silicone rất cao và chiều rộng của sống mũi rộng một cách vô nghĩa, tạo cảm giác mập và lan rộng. Chóp mũi nhọn và cong, lộ rõ […]

Nâng mũi kín Hàn Quốc + mũi lệch và nhọn Read More »

Closed rhinoplasty Korea + remove threads + bulbous and flat nose + retracted columella_Noselab

Remove threads + droopy nose correction He was a person who had a fillers and threads in his nose, and he visited my clinic to correct the blunt tip of his nose and his droopy nose.   Design  This is a preoperative design consultation. It has a stubby, spread nose, bumpy nose shape, and a

Closed rhinoplasty Korea + remove threads + bulbous and flat nose + retracted columella_Noselab Read More »

Scroll to Top